hu en

Szemcsés anyagok

új fizikai-mechanikai
elmélete

Üdvözlöm!

Jelen munka - szakítva az eddigi szemléletmóddal - új nézőpontból kívánja megragadni a szemcsés anyagok fizikai-mechanikai összefüggéseit. A kontinuumokra levezetett tételek többsége a szilárd, elkülönült szemcsékből álló halmazra nem alkalmazható. Kiindulásként csak olyan természeti törvények vehetők figyelembe, melyek az egyetemes anyagra egyaránt érvényesek.
A kontinuum szemlélettel ellentétben az egyes szemcsék egyensúlyi helyzetét illetve mozgási állapotát vizsgálva egyszerű kísérletekre, valamint a newtoni törvényekre épül ez az új elmélet.
Az elmélet helyességét kísérleti mérési eredmények is igazolják.